תמונה :45 קיר הקיבּלה של המסגד הגדול בדְ גֵ 'נֶ ה שבמאלי )באדיבות מרלי שמיר(