"סגנון הפרוטקטור"

כיצד אפוא נוצר הסגנון הנאו סודני ? העיסוק בארכיטקטורה הוורנקולרית שהבשיל בצרפת בעשור השני של המאה העשרים גרם גם לארכיטקטורה של הסאהל להיחשב ראויה לאימוץ ולהערכה , וארכיטקטים צרפתים החלו להעריץ אותה במובן האסתטי הטהור . הם למדו את מאפייניה , לרבות שיטות הבנייה המקומיות , והחלו להגדיר מחדש את עבודתם , שנשאה אופי אקלקטי . כעת צידדה עבודתם בפשטות צורה , בדקורציה מינימלית ובאספקטים גאומטריים , שנשענו על לימוד מדוקדק של הצורות הוורנקולריות . ההגשמות של סגנון זה באות לידי ביטוי במבנים שהוקמו בדרך כלל בערי אפריקה המערבית הצרפתית , ובייחוד בדקר ; וכן בערים אירופיות , לרגל תערוכות בין לאומיות או קולוניאליות – בעיקר בפריז . הן מלמדות ששאילתם של אלמנטים צורניים בעלי מטען היסטורי – ובייחוד צורות שמקורן בארכיטקטורה דתית של מסגדים מקומיים – בעבור מבני ציבור חילוניים מודרניים – הרחיקה צורות אלו מן ההקשר החברתי והתרבותי המקורי שלהם . יתר על כן , שאילה זו , שנשאה אופי אקזוטיציסטי , נעשתה תמיד תחת לוגיקה חיצונית , אירוצנטרית , במסגרת המצב הקולוניאלי . הבטון המזוין , למשל , ששימש לבניית מבני הציבור הקולונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן