תמונה :40 בית העירייה של דקר, שנבנה בתחילת המאה העשרים )תצלום של המחברת(