תמונה :36 מונומנט ון ווֹלֶ נהוֹבן כיום, בכיכר מול בית הנשיאות של דקר )תצלום של המחברת(