תמונה :35 השלט של "בּוּלְ וואר הרפובליקה” — אחד הצירים המרכזיים במרכז דקר ששימר את שמו מזמן ייסוד דקר במשך כל התקופה הקולוניאלית ועד היום )תצלום של המחברת(