מבוא

כשהם באו לאפריקה , הם בנו ביבשת ארכיטקטורה שטחית מאוד , שאינה קשורה לתרבות שלנו . ארכיטקטורה זרה לנו . ] לעומת זאת [ היו מונומנטים שהמנהל הקולוניאלי בנה בהשפעת הארכיטקטורה האפריקאית , כמו הסגנון הסהרו סודני בסאהל . ארכיטקטורה אינטליגנטית , סינקרטיזם . הם הציגו את הארכיטקטורה הזו לאליטה התרבותית כמורשת התרבותית … סדאר סנג וֹ ר אמר שצריך ליצור ארכיטקטורה אפריקאית אחת שתהיה לסמל של אפריקה , ליצור סגנון אחד אסימטרי שיבטא את האמנות האפריקאית , בדומה לפיסול האסימטרי האפריקאי , כך גם צריכה להיות הארכיטקטורה , . remaniscenie הבית שלו נמצא ליד שפת הים ב " פן רזידנס " ; את יכולה ללכת לראות . ביתו לא רגולרי , ברוטלי , אסימטרי , בתגובה למסורת הבנייה הקולוניאלית הצרפתית . בניגוד לציטוט האירוצנטרי שבו נפתח הפרק הקודם , פרק זה נפתח דווקא בנקודת המבט האפרוצנטרית של אדריכל סנגלי ששמו אלסנה טיאם ) , ) Thiam ששירת גם בתפקיד מנהל המחלקה לשימור המונומנטים ההיסטוריים של סנגל . במילים ארכיטקטורה " שטחית" ו " זרה " התכוון טיאם לארכיטקטורה המטרופוליטנית התבניתית שיובאה למושבות צרפת בכלל ולסנגל בפרט בשלב הראשון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן