תמונה :32 אחת הווילות הקולוניאליות הסטנדרטיות הראשונות שנותרו על הפלטו של דקר. הווילה מתוארכת לעשור הראשון של המאה העשרים. גג הרעפים, הגמלון שבמרכזו פתח מעוגל וקומת הקרקע על מפתחיה הסדורים — כל אלו דומים בפשטותם לבתי הסוחרים במרכז דקר מצד אחד, ולצריפי הצבא מצד אחר. אבל שטח הוורנדה והחצר האחורית הנדיבה מאפיינים את המרחב הפריווילגי של שכונת הפלטו )תצלום של המחברת(