תמונה :31 דף אחד מתוך קטלוג של “בתים קולוניאליים” — לכולם מאפיינים משותפים דוגמת ורנדה ושלדת מתכת. מבנה זה, לדוגמה, יוצר מראש בעבור מושבות באקלים טרופי על־ידי חברה צרפתית מבּוֹרדוֹ. קטלוגים מעין אלו הופצו באפריקה המערבית הצרפתית במסגרת שיתוף פעולה בין חברות ייצור פרטיות למחלקה לעבודות ציבוריות שם )באדיבות אל”ס(