הווילה הקולוניאלית וייפוי דקר

שכונת הפלטו לבשה חיש מהר הופעה מסוימת מאוד . המנהל הקולוניאלי שאף להבדילה באופן בולט משאר השכונות בדקר , כדי שהעיר תאבד מן הקונוטציה השלילית שלה . בתחילת המאה העשרים ננטש לחלוטין הרעיון " לביית " את המרחב הקולוניאלי העירוני על ידי שכפול הנוף של המטרופולין , ששיקף את לאומיותו של הקולוניזטור . מלבד עלותם הגבוהה של האלמנטים שהרכיבו את הבית ה " מערבי " , שאת רובם ככולם היה צריך לייבא , נמצאו מאפיינים מבניים מטרופוליטניים רבים בלתי מתאימים לאקלים הטרופי ועל כן גם בלתי נוחים . מן הטעם הזה , דגל המנהל בעיצוב ספציפי של הנוף הקולוניאלי . בדומה למבנים הצבאיים , גם תכניותיהן של הווילות שעל הפלטו נבחרו מתוך קטלוגים של חברות פרטיות והופצו ברחבי האימפריה באישורו של שר המושבות . התכניות , שלא נבדלו זו מזו בשלב זה אלא בקושי , שאבו השראה מעקרונות הארגון המרחבי של הצריפים הראשונים במחנות הצבאיים . עקרונות אלו יצרו מידה של מונוטוניות בנוף העירוני של הפלטו , בייחוד עד לעשור הראשון ולעשור השני של המאה העשרים . וילות אלו נבדלו זו מזו בעיקר במשחקים של שיפועי הגגות ובנטיות השונות של הרעפים , ותו לא . הארגון ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן