תמונה :29 החצר הפנימית של מבנה בסגנון הסן־לוּאיזיאני בדקר — כיום מלון “סן־לואי סן" )— )Saint Louis Sun המתוארך לסוף המאה התשע־עשרה. מהקומה השנייה, על גג רעפיה, הקולונדה והבלוסטרדה, נראית יפה חצר זו על הצמחייה הטרופית שלה )תצלום של המחברת(