תמונה :28 דוגמה לשרידי חתך צדי של בית מגורים קולוניאלי שנהרס לטובת הקמת מבנה מודרני וגבוה יותר תחתיו )תצלום של המחברת(