תמונה :27 דוגמה של ראשוני מבני המגורים הקולוניאליים במרכז דקר, כיום האזור המסחרי )תצלום של המחברת(