תמונה :26 סרטוט רובעי דקר עם רמיזה להתפתחויות בצמיחה העירונית לאחר העשור של 1950 ועד היום לכיוון פנים חצי האי המכונה “הפרוור" )סרטוט של המחברת(