תמונה :24 גלוית דואר של הצלם פוֹרטיֶ ה מתחילת המאה העשרים, שבה תועדו משקי הבית של בני הלבו בתוך מרכז דקר או בשוליים הקרובים שלו. הם אמנם הסכינו עם התכנית האורתוגונלית, אבל עדיין היו עשויים מחומרי בנייה ארעיים )אוסף פרטי(