תמונה :23 צומת רחובות בשכונת המֵ דינה כיום. אפשר להבחין בתכנית הרשת, שהקלה, בין השאר, על פיקוח מצד המנהל, במבנים בני קומת הקרקע ובשורות העצים שניטעו בקפדנות כחלק ממדיניות ה”טיהור” הקולוניאלית )תצלום של המחברת(