תמונה :22 תכנית הרשת של שכונת המֵ דינָ ה בדקר כפי שתוכננה בשנת 1914 וכונתה אז באופן ראשוני “כפר דקר". המשבצות הכהות הסמוכות לדרך הראשית מסמנות את מבני הציבור המיועדים )באדיבות אל"ס(