תמונה :20 “כפר כושי" — גלוית דואר צרפתית מהעשור הראשון של המאה העשרים, שבה תועדו אזורי מגוריהם של בני הלבו על פני הקרקע החולית של חצי האי בשולי דקר הקולוניאלית )אוסף פרטי(