תמונה :19 דקר בשנת .1908 כיום זהו האזור המסחרי והאזור הוותיק ביותר של דקר הקולוניאלית. כפריהם של בני הלבו שנדחקו מעבר לתכנית האורתוגונלית של ציר שדרות גַ מבּטָ ה–מַ ז'ינוֹ, מכונים “כפר ילידי" — מה שמעיד שגם מן הבחינה הקונספטואלית לא ראו בהם חלק אינטגרלי מן העיר ה"צרפתית" )התמונה מבוססת על פיקטיה, השינויים(