הערות מקדימות

פריז של הארצות הטרופיות ] כינוי לדקר [ : לו היה המבקר עוצם את עיניו ושוכח לרגע את החום – שזה כמובן בלתי אפשרי – הוא היה יכול לדמיין את עצמו בפינת פרוור של פריז . בבתים ובגנים שלהם ניסו פקידי הממשל להחיות את רוח צרפת מולדתם ] ... [ הקדחת הצהובה , הנוראה במחלות הטרופיות , אינה גובה שיעורי מוות גבוהים בקרב הילידים . מאחר שהנהגים ההיגייניים שלהם אינם יכולים להשתפר בן לילה , היה בטוח יותר לבנות מחוז חדש לחלוטין לשחורים , וכך להרחיק את סכנת ההידבקות המתמדת של הלבנים . בלי כל קושי , נתבקשו הילידים לעבור לשכונותיהם החדשות . אמנם עובדי התברואה אוספים את האשפה משם פעמיים ביום , אבל הילידים חיים בטינופת שלה הם מסורים . זה לא היה צעד של אפליה גזעית כלל ועיקר . זו הגנה עצמית גרדא . הציטוט האירו צנטרי המובא לעיל נוגע בעת ובעונה אחת בשלושת הנושאים המרכזיים שבהם עוסק פרק זה , ואלו הם : ראשית , נושא התברואה בדקר ; שנית , הקמת השכונה בשביל האפריקאים שם ; ושלישית , אופי המגורים בשכונה הסמוכה שיועדה לאירופאים . בדקר הקולוניאלית של תחילת המאה העשרים נקשרו שלושת הנושאים הללו זה בזה באופן בלתי ניתן להפרדה ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן