פרק 2 בתי המגורים כסוגיה פוליטית — משכונת ה"מדינה" ועד ל"פלטו" של דקר