תמונה :17 פרט מתוך תמונה 16 המדגים כיצד תכנית האב של דקר סורטטה הלכה למעשה על גבי המקבץ של אחד־עשר כפריהם של בני הלבו. כיכר פּרוֹטֶ ה, למשל, שהכילה את המצודה ואת הכנסייה הקתולית, לרבות בית החולים ממזרח, תוכננה על גבי הכפר מְ 'בּוֹר המתוחם ומסומן בכמה מעגלים קטנים המציינים את בקתות הקש של האפריקאים