תכנית האב של דקר

להבדיל מן האופי הארעי שנקשר לתכנונם של כמה מיישובי חיל ההנדסה בפנים היבשת , לסיבת קיומם ולמודל הצריף , תכנית האב הראשונה שתכנן החיל בעבור דקר נשאה אופי רציונלי ומחושב מראש של פיתוח עתידי ונכללו בה מבני קבע בלבד . את התכנית האורתוגונלית התווה בשנת 1862 ז ' ן אמיל פּ ינה ל פּ רד ) , ) Pinet - Laprade שנחשב בשל כך ל " מייסד " העיר דקר , שהוקמה כאמור על אדמת אחד עשר כפרי הלבו , " נ ' דקרו " . פינה לפרד , כמוהו כפדהרב , היה בוגר בית הספר הפוליטכני , והוא ירש מפדהרב את פרויקט ניהול מושבת סנגל ונתמנה למושל מושבה זו בשנת . 1863 הוא בא לסן לואי כעשור קודם לכן , בדרגת סרן , ונתמנה תחילה למפקד העליון של האי גורה מול חופי קפ ור . עד למינויו למושל סנגל עבד פינה לפרד גם תחת פיקוחו של פדהרב כמפקד חיל ההנדסה , כמנהל מחלקת הגשרים והכבישים וכאלוף משנה . לתכנית האב שסרטט פינה לפרד בעבור דקר קווים משותפים רבים עם המאפיינים של תכניות יישובי חיל ההנדסה לאורך המאה התשע עשרה ) שנזכרו לעיל ( . התכנית העניקה למרכז העיר את צורתו המוכרת עד היום , למרות תכניות האב המאוחרות יותר ; וכן גם את שמות הרחובות במרכז העיר שג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן