תמונה :14 רעף מחצר אחד הקסרקטינים במרכז דקר שעליו חקוק שם המפעל במרסי שממנו יובא לסנגל בסוף המאה התשע־עשרה )תצלום של המחברת(