תמונה :11 סרטוט של חיל ההנדסה הצרפתי שבו נראית המצודה הצבאית במֵ דִ ין לצד יישוב מקומי בשם זה על גדות נהר הסנגל העילי, 1864 )באדיבות אל"ס(