תמונה :10 תכנית התחנה האגרונומית חָ אן שהקים חיל ההנדסה הצרפתי בקפ ור בינואר — 1870 לימים הגן הבוטני של דקר. התכנית מדגימה את עקרונות התכנון של החיל ומצביעה על חשיבות גידול העצים לנוף העירוני של העיר העתידית דקר )באדיבות אל"ס(