פרויקט סנגל: הכשרה מבית

המבצע הגדול הראשון במושבת סנגל היה ייסודה של העיר דקר . דקר יועדה להיות עיר הנמל של המושבה , הודות ליתרונות הטבעיים של חוף חצי האי קפ ור , בעל המים העמוקים . הנמל של האי גורה הסמוך , לשם השוואה , היה רדוד יחסית וצר ממדים , וכלי שיט גדולים נאלצו אפוא להשתמש בתיווכם של אפריקאים בעלי סירות קטנות לצורך פריקת מטענם . אמנם תחילה פסל המנהל הקולוניאלי את האתר של דקר מטעמי בריאות ובשל קרבתם של אלפי בני הלבו תושבי חצי האי , אך פדהרב היה מן הראשונים ששבו והפנו את תשומת לבו של הממשל הצבאי מבית אל חצי האי . הוא סבר שאפשר להשיג כמות מידע ניכרת ובעלת תועלת על אודות קפ ור מתיאוריהם המפורטים של ספנים רבים וימאים אירופאים שעברו סמוך למקום , וכן ראה יתרון בעובדה שחופיו החוליים היו קלים לגישה . חשיבותה האסטרטגית והצבאית של דקר הביאה לבסוף לכיבושו הרשמי של חצי האי , שבתיאורו נפתח פרק זה . גם אם מרב המאמצים התמקדו בתקופה זו בביצור חצי האי , היה ברור שהקמתו של נמל בדקר תביא תועלת לצי הימי . פדהרב , שכתב ביוני 1856 כי " דקר לעולם לא תוכל להיות הנמל של סנגל " , שינה בתוך שנים מעטות את עמדתו . בנובמבר 1859 הוטל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן