תמונה :9 בול של אפריקה המערבית הצרפתית )AOF( שבמרכזו נראה פדהרב על רקע "גשר פדהרב" בסן־לואי, שהחליף — מתחילת המאה העשרים ועד היום — את הגשר הצף שתכנן )אוסף פרטי(