תמונה :8 רישום המתעד את הערב שבו נחנך הגשר הצף בסן־לואי בנוכחות הגנרל פדהרב