תמונה :5 חלק מתחריט לא מתוארך המתאר את האי סן־לואי מכיוון הים, את המצודה הצרפתית ואת מקבץ בקתותיהם של האפריקאים סביבה )רישום של המחברת על בסיס המקור בארכיון הקולוניאלי באקס־אן־פרובנס, ER ANOM 7 FI/33)