תמונה :4 מפת נְ 'דַ קרוּ הקדם־קולוניאלית כפי שסורטטה בידי הגנרל פֵ דהֵ רב בשנת 1853 ונקראה בפיו “כפר דקר". ניתן להבחין באחד־עשר כפרי הלֶ בּוּ המתוחמים שהרכיבו את המקבץ בכללותו ובמבנים הצרפתיים הראשונים על קפ וֵ ר דוגמת המיסיון הצרפתי ובית ז'וֹבּר )באדיבות אל"ס(