תמונה :3 מפה של סנגל הקדם־קולוניאלית שבה נראית אימפריית הווֹלוֹף בין נהר הסנגל לנהר הגמביה. אימפריה זו כללה עד המאה התשע־עשרה ארבע מדינות או אזורים עיקריים: ג'וֹלוֹף, קָ יוֹר, וָ אלוּ ובּאוֹל, לרבות “וולופיזציה" של סִ ין וסָ לוּם )סרטוט של המחברת(