המפגש הרשמי

אדוני , הנני מתכבד להודיעך כי היום , עשרים וחמישה במאי , 1857 השתלטתי בשם צרפת על הטריטוריה של דקר והנפתי לראווה את הדגל הצרפתי על המצודה הקטנה שלנו שנבנתה בדקר . היא ] המצודה [ תשחרר את המסחר שלנו מכל מסי המעבר , תצמצם את הדרישות שנכפו על בתי המסחר שלנו , ובה בעת תרחיב את השפעתנו על כל החוף הסמוך לגורה ]…[ ניצלתי את ההזדמנות לבצע את פעולת ההשתלטות באחד מימי רמדן , שהוא חג גדול לאוכלוסייה המקומית של חצי האי . מסרתי לצ ' יפים החשובים את דגל הטריק וֹ ל וֹ ר כדי שיציבו אותו מעל בקתות הקש שלהם . אלו היו דבריו של לא וֹפּוֹ לד פּ ר וֹ טה ) tet ô , ) Pr המפקד העליון של האי גורה בעת שהכריז באופן רשמי באוזניו של שר הצי והמושבות שבמטרופולין על כיבושה של " הטריטוריה של דקר " בידי הצרפתים . ממובאה זו עולים שלושה נושאים הקשורים באופי השתלטותם של הצרפתים על מערב אפריקה . ראשית , אנשי הצבא הרגישו מידה רבה כל כך של חופש וביטחון בשטח עד שרק לאחר ההשתלטות נמסר דין וחשבון לממשלת צרפת . במקרה זה הביע שר הצי והמושבות , האדמירל המלין , עניין אסטרטגי בטריטוריה זו כחצי שנה לפני הכרזתו של פרוטה , ובסוף ינואר 1857 ציו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן