ייחודיות המקורות

מבחינה מתודולוגית , ייעשה בספר זה שימוש בו זמני בשלושה תחומי ייצוג של הארכיטקטורה והעיור הקולוניאליים . התחום האחד הוא התחום המרחבי הפיזי , כלומר , 14 סעיד , תרבות ואימפריאליזם , עמ ' ; 190 - 186 ממי , השליט הקולוניאלי והנתין , עמ ' ; 105 - 104 צ ' קרברטי , הפיכת אירופה לפרובינציאלית , הקדמה ; דרייטון , ממשל הטבע , עמ ' . xix - xi 15 קינג , הזמנים והמרחבים של המודרניות , עמ ' . 118 , 115 דיון במבנים עצמם , בעיקר דרך תצלומים . התחום האחר יביא בחשבון את הצגתם הטקסטואלית של מבנים אלו בפרט ושל המרחב הקולוניאלי העירוני על חלקיו או מרכיביו בתקופה הנידונה בכלל . דהיינו , ייעשה שימוש במגוון מקורות רלוונטיים מהתקופה הקולוניאלית , לרבות מקורות שפורסמו , חומר ארכיוני , מפות וסרטוטים . התחום השלישי כולל את השיח האנליטי או השיח הביקורתי הפוסט – קולוניאלי , לרבות ספרות המחקר העדכנית , הנקראים כתאוריה עכשווית ובלתי גמורה . אשר לספרות המשנית , השתמשתי במגוון רחב של מקורות מכמה דיסציפלינות , כגון היסטוריה של הארכיטקטורה , תולדות האמנות , היסטוריה של אפריקה , היסטוריה אירופית וקולוניאלית , גאוגרפיה , סו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן