התקופה שבה עוסק ספר זה והערה על המודרניות

המונחים " קולוניאליזם " בכלל או " התקופה הקולוניאלית " בפרט מ וּ חלים על טווח זמן נרחב למדי בנוגע לאפריקה שמדרום לסהרה , ומתייחסים באופן גמיש לכמה רבדים כרונולוגיים . במובניה השכיחים , יכולה התקופה הקולוניאלית לכלול את הקמת המצודות של הסוחרים הפורטוגלים לאורך חופי היבשת לקראת סוף המאה החמש–עשרה ; את תקופת סחר העבדים הטרנס – אטלנטי החל מן המאה השש – עשרה וכלה באמצע המאה התשע – עשרה ; את תקופת המסחר הלגיטימי והכלכלה המרקנטיליסטית שבאה בעקבותיה , עם הוצאת סחר העבדים מחוץ לחוק והתעוררות הדחף האימפריאלי המערבי ; את ניצול חומרי הגלם של היבשת במסגרת הכיבוש הטריטוריאלי למן המחצית השנייה של המאה התשע – עשרה וביסוס המנהל האירופי במושבות ועד לגל הדה–קולוניזציה שגאה בעיקר בסביבות שנות השישים של המאה העשרים . נשמעות טענות ל " נאו – קולוניאליזם " בדמות שיתוף הפעולה בין האליטות האפריקאיות של המדינות העצמאיות או הבתר – קולוניאליות לבין ארצות – האם הקולוניאליות לשעבר – שיתוף פעולה שתכליתו המשך ההשתלטות הכלכלית של ארצות המערב על היבשת ללא נוכחות מנהלית בשטח או כיבוש רשמי ; וכן נשמעות טענות ל " קולוניאליז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן