מדוע השימוש בצירוף "יצירת דקר" האימפריאלית?

השימוש שעשיתי בצירוף המילים " יצירת דקר " לכותר הספר מרמז – יותר מן הצירוף " הקמת דקר " או " היווסדות דקר " – על תהליך דינמי המערב כמה קבוצות אגב משא ומתן על המרחב הקולוניאלי העירוני , מלבד מי ש " מקים " או " מייסד " מרחב זה באופן רשמי . אין מדובר רק באינטראקציה מרחבית בין הקבוצות הרלוונטיות , אלא גם באינטראקציה שלא נתפסה כאן כתוצר של כוחות דומיננטיים קשוחים . למרות המצב הקולוניאלי , שבמסגרתו קל כביכול לתאר את כינון הכוח מצד השולט באופן רשמי ואכיפתו על הצד הנשלט באופן רשמי , יוצגה דקר הקולוניאלית כמרחב מאותגר שקיימות בו כמה פרספקטיבות העומדות במשא ומתן מתמיד . משא ומתן זה התקיים בתוך קבוצות אינטרסים וקבוצות שונות בקרב החברה הלבנה , וכן גם בקרב הקבוצות האפריקאיות , ובין אלו לבין אלו אגב עירוב עוד קהילות שחלקו אותו מרחב , כמו הקהילה הסורית–הלבנונית והקהילה המעורבת של בני המטיס ) . ) metis מכל מקום , אתגור ומשא ומתן אלו בסביבה הבנויה לא הולידו בהכרח קונפליקטים גלויים , אלימים או קונפלקטים של חירוף נפש – סנגל מעולם לא התיימרה להידמות לאלג ' יריה הצרפתית מבחינת האסלאמיזציה של המאבק האנטי – ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן