מדוע דווקא דקר?

דקר מרתקת הרבה מעבר לעובדה שבתור עיר קולוניאלית לשעבר , נראים יחסי הכוחות שהתגלמו במרחב הציבורי שלה באור בהיר יותר . הצרפתים , שיצרו אותה , הועידו אותה למלא תפקיד בין – לאומי ולא תפקיד מקומי דווקא , ועל כן הייתה חשיבותה ברמה האזורית רבה מחשיבותה בהקשר של מושבת סנגל עצמה . דקר הייתה מוקד של ניצול קולוניאלי מצד צרפת , שמלבד בריטניה , הייתה אחד הכוחות הקולוניאליים הדומיננטיים ביותר ביבשת אפריקה . מתוך מובלעת עירונית זו , השוכנת לחוף האוקיאנוס האטלנטי , › וּ נן שלטון ישיר על אפריקה המערבית הצרפתית , ובה התרכזו הפונקציות הקולוניאליות המנהליות והכלכליות , ופונקציות של הנמל ושל התעבורה היבשתית שנקשרו לפנים היבשת רחבת הידיים . דקר לא הייתה רק עיר הנמל העיקרית של אפריקה המערבית הצרפתית , אלא שבמרחב שבו הוקמה כבר התקיים יישוב קדם – קולוניאלי שכונן קשרים עם פנים סנגל ועם ימאים וסוחרים אירופאים זה כבר . מן הבחינה הגאו –פוליטית והתרבותית , גישרה אפוא דקר ותיווכה בין חזיתות ובין אזורי ספר מורכבים . בחשיבותה האסטרטגית של דקר – הנקודה המערבית ביותר במערב אפריקה , ועל כן נמל עיקרי לעגינה בדרך לדרום אמרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן