יצירת דקר האימפריאלית היסטוריה וארכיטקטורה

היסטוריה וארכיטקטורה ליאורה ביגון ליאורה ביגון יצירת דקר האימפריאלית היסטוריה וארכיטקטורה ליאורה ביגון יצירת דקר האימפריאלית היסטוריה וארכיטקטורה הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן