מראי מקום

כתבי עגנון עגנון , שמואל יוסף , " אור תורה " , אלו ואלו , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ' . 310 – 309 — , " אחות " , על כפות המנעול , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 319 – 316 — , " אל הרופא " , סמוך ונראה , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 91 – 90 — , " בלבב ימים " , אלו ואלו , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 444 – 391 — , " במצולות " , אלו ואלו , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 299 – 296 — , " בעל הריחים והטוחן " , אלו ואלו , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 265 – 263 — , " האדונית והרוכל " , סמוך ונראה , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 83 – 75 – , הכנסת כלה , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , . 1998 — , " הלב והעינים " , אלו ואלו , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 294 – 293 — , " המבקשים להם רב או ברוח המושל " , עיר ומלואה , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1999 עמ ' . 405 – 317 — , " המכתב " , סמוך ונראה , ירושלים ותל אביב , הוצאת שוקן , , 1998 עמ ' . 206 – 184 — , " המשל והנמשל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן