״בור מים״

גם הטקסט הקצר המכונה בידי עורכי הספר ״בור מים״ מספר על שני אומנים : מגדת העתידות הזקנה ושואב המים . הם קשורים בשני מעשים שהתרחשו בשכונה המרוחקת של העיר , זו שנמצאת ״מאחורי הסטריפא״ . המעשה הראשון : פעם אחת בתשעה באב לאחר הצום חפרו שם תינוקות של בית רבן ומצאו בור מלא מים . שמחו בני השכונה שמצאו מים ואין צריכים להביא את מימיהם מרחוק מבאר השוק . [ ... ] באה הזקנה ועמדה על פי הבור ואמרה נתגלה לי בחלום שהמים הללו גלגול הם מבורו של אשמדאי מלך השדים , לכן חוסו על נפשותיכם ואל תשתו מהם . [ ... ] כיון שיצאו לשאוב ברחו המים ועמד הבור מנוגב מכל טיפת מים ( . ( 286 במובן מסוים , סיפור זה הוא אנטינומיה לסיפורים " באר השוק " ( ראו לעיל ) ו״בית הכנסת הגדול״ מתוך קובץ ״פולין״ , שגם בו תינוקות בית רבן חופרים באדמה בתום תשעה באב על מנת לבנות בית מקדש , והם מגלים לתדהמתם בית כנסת עתיק מפואר . ומכאן למעשה השני : ודבר טוב היה בו [ בשואב המים ] שהיה מדייק בזמן לתת להם את מימיהם בעתם ומדייק לתת לכל אחד ואחד כמה שהוא צריך . יש שהרגישו בדבר ויש שלא הרגישו בדבר עד שבא מעשה והרגישו כולם . מעשה פעם אחת מת אחד בתוך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן