״בית המועצות הקטן״

כמו ״בית המועצות הגדול״ גם ״בית המועצות הקטן״ אינו סיפור יראים , ואינו אפילו סיפור על יהודים בעיקרו . הוא ממשיך את סדרת סיפורי אומנים . הסיפור הזה בנוי על פי אותו הדגם : האומן , במקרה זה השוחז , מתגלה כעין נביא שנבואתו מממשת את עצמה . בדיוננו בסיפור זה נדבר רק על היבט מסוים של המוטיב החשוב הזה . בסיפור פועלים שלושה כוחות גדולים : האחד הוא כוחו של המגל – הכוח האלים , הקטלני , ההרסני ; הכוח השני הוא אותו הכוח שיצר את המגל , הוא הכוח היצירתי של השוחז ; והכוח השלישי הוא כוחה של המילה . המילה של השוחז מתממשת , פועלת ומפעילה , היא ספק חזון ספק הוראה . כוח המילה הוא נושא הדיון שלנו בסיפור זה , כל ההיבטים האחרים יידחקו הצדה מפניו . למעשה , מוטיב זה מניע כמה וכמה סיפורים אחרים של עגנון , בהם הסיפורים הידועים ״הנדח״ , שבו מקלל אוריאל החסיד את ר׳ אביגדור המתנגד , או ״שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו״ , שבו מעליב ר׳ שלמה את משה פנחס . בסיפור הזה נכללים כמה סיפורי משנה , ואנו מתמקדים באחד מהם : נער אחד מבקש להשחיז את המגל , הוא רב עם השוחז המסתורי ולאחר מכן הוא רוצח במגל את אם הנערה שהוא מאוהב בה , את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן