״באר השוק״

הסיפור בעל השם הצנוע ״באר השוק״ מתאר אפיפניה של תלמיד חכם – ״הגאון החסיד ר׳ חיים בעל באר מים חיים״ ( . ( 237 ר׳ חיים ( 1815 – 1769 ) ידוע בעיקר בספרו באר מים חיים . הסיפור הוא מיתוס על התגלותה של באר מים חיים ועל התגלותו של בעל באר מים חיים . זה מיתוס , משום שבאירוע יחיד מתממשת לפתע אישיותו של האדם , הוא נהיה לאותו האדם שאנו מכירים . מצד אחר , התגלותה של הבאר הופכת עבורו לאירוע סימבולי מכונן רב משמעות , למסר , לסימן שיוביל אותו במשך כל חייו וגם אחריהם . כמו כן , הכול נעשה כאילו מישהו ארגן , ביים עבורו את האירוע הזה , הפך אותו לאירוע דימוי רטורי , אם לא חתרני , מאיר עיניים בוודאי כן : יום אחד בצהרים עמד ר׳ חיים מתלמודו ליטול ידיו לסעודה . מצאו לזקן אחד שלא מבני העיר יושב שם . [ .. ] אמר לו , אל תפצר בי לאכול , אבל מים חיים הייתי שותה . [ ... ] רץ ר׳ חיים אל הבאר והביא לו מים . שתה ואמר , החיית את נפשי . [ ... ] אמר לו , אלך ואשתה ממקום נביעתם . הלכו שניהם כאחד אצל הבאר . הביט הזקן על המים הנובעים מן הבאר . נעץ מקלו בקרקע התחוח וסמך את זקנו על המקל ונסתכל במים שנובעים מן האדמה וחוזרים לא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן