״אור תורה״

הסיפור ״אור תורה״ ממשיך ומדבר על חכמה ועל חכמים . הוא נפתח במעשה פלאים שדרכו מציג עגנון דמות חדשה – ״ר׳ יעקב יהושע שנקרא על שם ספרו פני יהושע בן בתו של הגאון בעל מגיני שלמה ששמו בתוכו״ ( . ( 201 – 200 עוד נשוב אל ספרים אלה , אך תחילה – המעשה שגם נותן שם לסיפור כולו : ״דירתו במעלה העיר היתה בדרך שנוסעים לעיר פודהייץ . היום קוראים למקום הזה על שם הקלויז של חסידי טשורטקוב . לשעבר קראו למקום הזה רחוב הזהב , על שם אור התורה שהיה מאיר מחלון ביתו של אותו גאון כזהב הטוב . ומעשה לילה אחד יצאה כת של פריצים מבית המשתה . ראו את האור ואמרו , אלכימיסטון עושה שם זהב , נלך ונמלא ידינו זהב . לא הספיקו ליכנס לביתו עד שנפלו בפתח הבית כפגרים מתים״ ( . ( 201 אין ספק שסיפור זה משלים ואולי אף מתקן את סיפורו האחר של עגנון באותו השם – ״אור תורה״ מתוך סיפורי פולין ( אלו ואלו ) . שם מסופר שכת של מבריחי סחורות ניצלו לרעה את אור הנר המאיר מחלונו של צדיק בזמן שהוא לומד בלילות . למרות שהסיפור ההוא כלול בקובץ האגדות , אין בו יסודות על טבעיים . לעומת זאת הסיפור ״אור תורה״ מתוך עיר ומלואה הוא אגדה של ממש , המזכירה , למ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן