״הירחמיאלים. סיפור שני״

והנראות , שהיו מאפשרים את הכנות . פסילי מסמנת את הכיוון הפסול – של זרע , של לימוד ושל קדושה . פסילי נולדה לזוג שהיה שנים רבות חשוך ילדים . מכאן ואילך , לקראת סוף הסיפור על ר׳ ירחמיאל , מוטיב ה״זרע״ בזיקתו לחכמה נעשה דומיננטי . המספר מתאר סיטואציות כמו ריאליסטיות של לימוד הילדים עם מבוגרים ( , ( 194 ילדים מחליפים מבוגרים , כגון דניאל שמחליף את ליבוש מנדיל ( שגם הוא נעדר , דרך אגב , בגלל שבתו ילדה בן ) בתפקידו ללוות את ר׳ ירחמיאל ( . ( 199 השורות האחרונות של הסיפור , המתארות את חג השבועות , מפנות ישירות לנושא זה : ״ושניהם [ ר׳ ירחמיאל ודניאל נכדו ] נהנו , זה נהנה שזקנו מצאו כדאי לומר לפניו דברים של תורה וזה נהנה שהקטן הזה יודע להקשיב ולהבין . משאכלו ושתו בירכו אחר מזונם . וכשהגיע הרב ר׳ ירחמיאל לברכת הרחמן הוא יברך אותי ואת זרעי ואת זרע זרעי התחילו זרעו וזרע זרעו באים״ ( . ( 200 הפוריות כסמל של חכמה היא מוטיב תרבותי קדום . מבחינת הרטוריקה הקהילתית , השימוש בסמל זה והבלטתו בסוף הסיפור מחזקים את הזיקה שבין ההישרדות הרוחנית של הקהילה ובין הישרדותה הפיזית . אולם התפיסה בדבר הישרדותה של הקהיל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן