״הירחמיאלים״

בסיפור ״הירחמיאלים״ כשעגנון מדבר על מלחמה , הוא מציג סדרה של מאורעות שבמרכזם עומדת בעיית הזהות . זו שורה של שינויי זהות , זיהויים , פרדות ופגישות , היעלמויות וחזרות . ושאלה היא : מדוע בוחר עגנון לדבר על מלחמה במושגים האלה ? היות שמדובר על שינויי זהות ועל זיהויים אפשר לציין שהסיפור הזה משלים את קודמיו , אלה שבהם שורה של מקרי התאסלמות של יהודים , ובסיפור הנוכחי התנועה היא בשני הכיוונים . אחת הדמויות בסיפור הוא ישמעלי שהתגייר – ר׳ אברהם הגר . שינויי זהות נתפסים כחלק מהמלחמה ; לרוב , בסיפור זה , אלה שזהותם משתנה נעשים לוחמים . שינוי זהות כטקטיקה של גיוס לוחמים היה נפוץ מאוד במלחמות הקונבנציונליות בעולם האיסלאם ולא רק בו . אדם ללא זהות עשוי להיות לוחם מושלם בשל ניתוקו המוחלט מכל המסגרות החברתיות שיכולות להגביל את ניידותו הפיזית והרוחנית , או לקשור אותו ל״פיתויי העולם״ כגון משפחה , מעמד , הון , מלאכה , ממסד דתי , סנטימנטים לאדמה , למקום , לקהילה או לאומה . והעיקר : לוחם ללא זהות יכול להילחם נגד כולם , ובכלל זה נגד קבוצת הזהות שממנה הוא בא . אולם המקרה האחרון הזה עלול לגרום למה שאנו נכנה ״אפק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן