״הסוחר ר' דוד שלמה״

רטוריקה , בייחוד רטוריקה תרבותית קהילתית , לא רק מאששת נורמות או מצייתת להן אלא גם מכוננת אותן , או , במילים אחרות , נורמות מתהוות במעשים רטוריים קונקרטיים , באפיזודות של חיים ציבוריים – תמיד פתוחים , דינמיים , בלתי יציבים ובלתי צפויים . תומס פארל עמד בהרחבה על תקפותה הנורמטיבית של רטוריקה . באחד הניסוחים הקצרים והמדויקים ביותר שלו , פארל מגדיר מעשה רטורי : “ mode of participatory ” . reflection on cultural norms בסיפור על גבאי אחר , ״הסוחר ר׳ דוד שלמה״ , אנו מוצאים מעשה רטורי מופלא שלא רק מאשש את הגדרתו של פארל אלא גם מציע היבט נוסף , המגלה את ייחודיותה של הרטוריקה הקהילתית העגנונית . ובכן פעם אחת נסע ר׳ דוד שלמה לקנות סחורה , בדרך נודע לו ששני סוחרי אתרוגים נמצאים בסביבה , הוא סטה מדרכו , בא אליהם ולאחר משא ומתן וירטואוזי קנה אתרוג בכל הכסף שהיה לו עמו ושנועד לקניית סחורה לחצי שנה . והנה המשא ומתן הזה כמעט בשלמותו : בא לו אצלם ומצאם מוכנים לדרך לחזור לעירם ולמקומם , שכבר כלו מעשיהם ואין בידם מה יעשו עוד בעיר . אמר להם ר׳ דוד שלמה , אבל אתרוג אחד הנחתם לכם . אמר אחד מהם , הפסד גדול הפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן