״ר' משה אהרן מוכר מי דבש״

הגבאי האחר , משה אהרן מוכר מי דבש – הפכו הגמור של ר׳ צבי מגזע צבי : הוא מנהיג אמיתי , חזק ואחראי , לא תלמיד חכם , אך שנון וחריף ( ומכאן מופרכת לגמרי , שוב התאוריה של התמעטות הדורות ) . כמה וכמה פעמים שואל המספר : ״מהיכן נטל לו משה אהרן כח לנהוג כך״ ? ( . ( 137 ועונה : ״שאלה היא שאין עליה תשובה״ ( שם ) . ההתחקות אחרי המקור הנסתר של הכוח היא הנושא הסמוי של הסיפור הזה . דמותו של משה אהרן תפורה טלאים טלאים – יסודות , מיתוסים ומוטיבים רבים משולבים בה , לעתים קרובות ללא כל קשר נראה לעין . הדיבור , ההרהור המובלע של עגנון על מנהיגות ועוצמה בסיפור זה , כמו בסיפורים רבים אחרים בעניינים אחרים , מקבל צורה של קולאז׳ , ולכן אנו מציעים את המושג רטוריקה של קולאז׳ כדי לתאר את הדרך שבה מאחד המספר חומרים דיסקורסיביים שונים כדי לכונן דמות פרדיגמטית , מודל פסיכו חברתי , להוביל קו שכנוע המכוון לקהילה ונועד לפתח את חוסנה . המספר בונה מעשה רטורי אפידייקטי , מטיף , מחנך , אך מבלי להקנות לו מראה מקובל של מעשה כזה . אין דרך טובה יותר להסתיר את המעשה האפידייקטי מאחורי מוטיבים , סמלים וקטעי סיפורים שונים מרטוריקה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן