נס והתגלות

במסגרת מחקרנו הנוכחי לא נוכל להציג את הדיון בן מאות שנים על מהותו של נס ויחסו להתגלות ולסוגיות אחרות בתאולוגיה ובפילוסופיה . נזכיר רק כמה ציוני דרך בהתפתחותו המודרנית של המושג נס בזיקה להתגלות ביהדות , במטרה להבחין במגמה שניתן לכנותה כיום , תוך אנכרוניזם מודע , ״מגמה פרסונליסטית״ . במחשבה היהודית המודרנית על נס והתגלות קו ברור מוביל מפרנץ רוזנצווייג לעמנואל לוינס . את תפיסתו של לוינס , הרואה בהתגלות דגם של אתיקה , של לשון , של הבנה ושל פרשנות , כבר הצגנו לעיל . נציין עתה כמה תפיסות אחרות . נראה שהמגמה הפרסונליסטית התגבשה כתגובה 25 בתאולוגיה הנוצרית העכשווית ניתן להצביע על שלוש דמויות בולטות , בייחוד מצד תרומתן לדיון בטיבה של ההתגלות ובזיקתה לתבונה . הראשון הוא , כמובן , רודולף בולטמן ( Rudolf , ( Bultman , 1884 - 1976 אשר במהלך נועז של ״דמיתולוגיזציה״ הפריד באופן רדיקלי בין אמונה להיסטוריה וכן בין אמונה למיתוסים שבכתבי הקודש . הנס של ההתגלות , הדגיש בולטמן , הינו עובדה של ניסיון החיים של האדם שאמונתו מוגדרת אך ורק בפעולת הרצון שלו , ולא באמצעות הוכחות ומסורות . בולטמן תרגם אפוא את המוש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן