מודל הרטוריקה: הסכסוך הנרטיבי

מודל הרטוריקה של יורי לוטמן : בחינה ביקורתית לשם מה נחוץ לנו עוד מודל של רטוריקה ; הלא ממילא בין המודלים התאורטיים , ואפילו הטובים שבהם כמו אלה של קנת ברק וחיים פרלמן , לבין יישומם המעשי ארוכה הדרך . מה לעשות , אם אין אנו רוצים לנהל דיאלוג לשם דיאלוג נוסח רורטי , ולא יכולים לנהל פולמוס רציונלי נוסח הברמס ? אילו הייתי מרקסיסט לניניסט , הייתי אומר שנוצרה כאן סיטואציה מהפכנית : החזקים לא יכולים , החלשים לא רוצים וכו׳ וכו׳ . אבל איני מרקסיסט , ואני מאמין שכל מהפכה היא אלימות , ושאלימות מבטלת כל צורך ברטוריקה . אלא שההרהורים הללו מאלצים אותי לחזור ולבחון את היחס שבין אלימות לרטוריקה . ליתר דיוק , המציאות היא שמאלצת אותי . הדבר היחיד שעשוי להצדיק פיתוח מודל רטורי הוא המציאות המשתנה . ואכן העולם משתנה לנגד עינינו , ואני מבקש להתמקד רק בפינה אחת שלו – ניהול ופתרון של סכסוכים אלימים , ובפרט בהיבט אחד של תחום זה – בסכסוך נרטיבי . מדעי המלחמה עוברים בימינו שינוי רדיקלי : כידוע , במקום קרבות באות טכנולוגיות גבוהות , לוחמה פסיכולוגית וכן , הייתי אומר , יחסי ציבור ולוחמה נרטיבית . רטוריקה מדלגת מעל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן