רטוריקה תרבותית

רטוריקה תרבותית מהי ? מה ייחודיותה של רטוריקה תרבותית ? מה ייחודיותו של ניתוח רטורי תרבותי , כמו זה , למשל , שעשו איבו סטרקר , סטיבן טיילר ושותפיהם לפרויקט ״רטוריקה ותרבות״ ? ניתוח רטורי עוסק באותם פיגורות וטרופים שמטרתם לגרום לשינויים מסוימים בתודעתו ובהתנהגותו של השומע . ניתוח רטורי תרבותי מכוון לאותם פיגורות וטרופים שבעזרתם התרבות גורמת לשינויים בעצמה – בבסיסה ההכרתי ובבסיסה הפרקטי , באפיסטמה ובתצורות הדיסקורסיביות שלה , במנגנונים גנרטיביים ( מכוננים ) שלה . ברטוריקה תרבותית עסקו בארת ופוקו , בה עוסקים אנליסטים וטכנולוגים של תרבות ואידאולוגיה , מומחים ברטוריקה פוליטית וכו׳ . בניתוחים מעין אלה נעשית , בדרך כלל , העברה של האמצעים הרטוריים הידועים מהרטוריקה הקלסית לתחומה של הרטוריקה התרבותית . אם ברטוריקה מדברים על האמצעים שבהם משתמש הנואם כדי להשפיע על הקהל , ברטוריקה תרבותית מדברים על אמצעים רטוריים שבהם משתמש סוכן תרבותי ( מפלגה , שר , פרלמנט , עיתון , מחזאי , מעצב וכד׳ ) כדי להשפיע על קבוצות חברתיות גדולות שלא ניתנות לאינטראקציה ישירה , ולכן ההשפעה מתבצעת בעקיפין , דרך שינויים בתצו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן