הריבוע הרטורי

כנות כמטפורה וכמיתופואסיס כאמור , דיבור כן לא רק מוסר תוכן אלא גם מקיים פעולת דיבור או אפילו מספר פעולות דיבור בעת ובעונה אחת . אחת מהן היא זיהוי אישיותו של הדובר , יחד עם דרישה להכרה בזהות הזאת מצד השומע . בדיבורו , האדם הכן מכונן את הסובייקט שלו יחד עם ההיסטוריה שלו , ומבקש מבן שיחו לאשר את קיומו ולקבל את ההיסטוריה שלו כאמת . פירושו של דבר – הכרה בתקפות הזיקה בין מילה לאישיות . לזיקה הזאת אופי מטפורי ( לא סינקדוכי או מטונימי ) : מילה מופיעה לא כחלק מהאישיות או תכונתה וכד׳ , אלא ממש כאישיות עצמה בגילויה האחר ( המילולי ) , כהתגלמות והתממשות של האישיות . כלומר , המילה מוכרת כאישיות במשמעות המטפורית של הביטוי . מילה זו אינה אלא שם , מיתוס , במושגים של אלקסי לוסב . מבנה המטפורה הנתונה מוצג בתרשים שלהלן ( לפי שיטתה של קבוצת לייז׳ , מטפורה היא צמד של שתי סינקדוכות ) : מילה –> סינקדוכה מצמצמת –> שם <– סינקדוכה מצמצמת <– אישיות שם הוא הבסיס של הזיקה המטפורית בין מילה לאישיות . שם הוא תת סוג של מילה ( סינקדוכה מצמצמת ) מצד אחד , והוא אטריבוט של אישיות ( סינקדוכה מצמצמת ) מצד אחר . אם הזיקה ״מי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן